اخبار

كارآفرين نمونه بخش صنعت سال 92

Posted

ستاد اجرایی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی این شرکت را حائز رتبه كارآفرين برتر سال 1392 استانالبرز تشخيص داد. طي مراسمي در تاريخ 93/06/24 با حضور قائم مقام محترم، وزير صنعت و معدن و تجارت، استاندارد محترم استان البرز و تني چند از مقامات لشكري و كشوري با اعطاي تنديس،لوح و تابلوفرش از آقاي جليل ديانت پي موسس کارخانه لوله پلی اتیلن انوشاپرشیا تقدير به عمل آورد.