اخبار

كارآفرين نمونه بخش صنعت سال 92

Posted on

ستاد اجرایی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی این شرکت را حائز رتبه كارآفرين برتر سال 1392 استانالبرز تشخيص داد. طي مراسمي در تاريخ 93/06/24 با حضور قائم مقام محترم، وزير صنعت و معدن و تجارت، استاندارد محترم استان البرز و تني چند از مقامات لشكري و كشوري با اعطاي تنديس،لوح و تابلوفرش از آقاي […]

اخبار

منابع ليست قيمت لوله پلي اتيلن

Posted on

حدودا 90% قيمت تمام شده لوله پلي اتيلن شامل قيمت تمام شده مواد اوليه مي باشد كه اين ميزان در محاسبات مالياتي 86% در نظر گرفته شده و اين به اين معناست كه هزينه ساخت لوله هاي پلي اتيلني در ليست قيمت لوله پلي اتيلني مقرون به صرفه است و توجيه اقتصادي بالايي دارد. function […]

اخبار

مقدار معادل انتشار گازهاي گلخانه اي جهت توليد لوله هاي پلي اتيلني

Posted on

در مورد مواد پلي اتيلن مورد استفاده در لوله هاي پلي اتيلني و مقدار معادل انتشار گازهاي گلخانه اي از بانك اطلاعاتي متعلق به دانشگاه بث در بريتانيا استفاده گرديده است. در اين بانك اطلاعاتي ضريب مورد استفاده در مود لوله هاي پلي اتيلني مقدار 2.52kgCO2e/kg به اين معني كه هر كيلوگرم لوله پلي اتيلن […]

اخبار

صحت لوله های پلی اتیلنی

Posted on

لوله پلي اتيلن هاي توليد شده براي مصارف گاز رساني بايد از صحت كامل برخوردار بوده و نه تنها داراي صفات ابعادي استاندارد لوله پلي اتيلن گازي را دارا باشند بلكه بايد داراي مواد اوليه كاملا استاندارد و محصول تست شده از نظر استحكام و امنيت نيز باشند.به عنوان مثال خطاي ابعادي در قطر و ضخامت […]