اگر چه محصولات لوله پلی اتیلنی همه کاره هستند ، استفاده اولیه از لوله کاروگیت برای مدیریت جریان گرانشی اب می باشد . نمونه هایی از اموارد استفاده این سیستم عبارتند از:

  • فاضلاب سریع السیر
  • فاضلال زیر سطحی
  • فاضلاب بهداشتی
  • زهکشی آب باران
  • سیستم های مدیریت فاضلاب های سطحی خروجی / درجریان

فواید استفاده از لوله های کاروگیت:

مقاومت شیمیایی لوله کاروگیت

  • استاندارد DIN 8061 بخش اول
  • لوله کاروگیت و همچنین عناصر آب بندی  مقاومت شیمیایی در بین تمامی عناصر  PH2  (اسید) و 12 (قلیایی) را داراست
  • لوله کاروگیت به تمام مواد فاضلاب و زمین مقاوم است جهت اطلاعات بیشتر به استاندارد  DIN 1986 رجوع شود.

 

جدول ابعاد لوله های دو جداره کاروگیت:

CP